شفافیت راهکاری اخلاق مدار و اصولی در راستای اعتمادسازی میان شهروندان و مدیریت شهری و ابزاری مناسب جهت نظارت شهروندان بر عملکرد سازمانهاست. این شیوه کم هزینه ترین و مطمئن ترین ساز و کار برای مقابله با فساد، پیشگیری از جرم و ارتقا مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از هرگونه تبعیض و بی عدالتی است. اگرچه شفافیت به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد و به صورت بی برنامه و نامنظم نیست بلکه باید اطلاعات مناسب در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب و در محل مناسب به مخاطب موردنظر ارائه شود. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است.
استانداری چهارمحال و بختیاری نیز با تکیه بر این شعار که "هیچ چیز پنهانی از مردم نداریم" اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت استانداری با هدف پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقا اعتماد میان مردم و مسئولین و حرکت در مسیر ابهام زدایی و جلب مشارکتهای شهروندان در حل مسائل شهری کرده و کلیه قراردادهای کلان، بودجه، پروژه ها و وضعیت ارائه خدمات شهری در مناطق را بر روی سامانه شفافیت به صورت مستمر و به روز ارائه می دهد. امید که این اقدام گامی موثر در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان عزیز استان بوده و توسعه شهری را به دنبال داشته باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری